Historia

Historik – några viktiga milstolpar

 • 1998 - Professor B Johansen med kollegor publicerar för första gången att enzymet cPLA2α är en central regulator av cytokininducerad proinflammatorisk transkriptionsfaktor NF-kB-aktivering i mänskliga hud keratinocyter
 • 2001 - Verkningsstudier för cPLA2α medierad NF-kB-aktivering tillämplig på flera olika celltyper – grundläggande för identifiering och dokumentation av cPLA2α som ett mycket intressant terapeutiskt mål
 • 2005 - Avexxin AS grundas med mål om att tillhandahålla en ny generation av läkemedel för behandling av allvarliga medicinska tillstånd som kroniska inflammatoriska sjukdomar och cancer
 • 2014 - Potenta terapeutiska kandidater identifieras för behandling av cancer, inklusive hudcancer och trippel negativ bröstcancer
 • 2015 - ”Proof of Concept” (PoC) hos människa för sin ledande molekyl vid en topisk behandling för patienter som lider av mild till måttlig psoriasis
 • 2016–18 - Framgångsrik behandling med cPLA2α-hämmare av fibrotiska sjukdomar i djurmodeller av njure och lunga
 • 2019 – Avexxin AS namnändras till Coegin Pharma AS
 • 2020 - Ny strategisk inriktning med fokus på utveckling av ny cancerbehandling
 • 2020 - Kapitalanskaffning för att finansiera Bolagets fortsatta utvecklingsarbete
 • 2020 – GoldBlue AB (nu namnändrat till Coegin Pharma AB) genomför ett omvänt förvärv av Coegin Pharma AS
 • 2020 – Vid extra bolagsstämma i Bolaget den 29 september 2020 beslutas om namnändring av GoldBlue AB till Coegin Pharma AB samt beslutades bland annat om att utse en ny styrelse. I samband med den extra bolagsstämman utsågs Tore Duvold till ny VD i Bolaget.