Coegin Pharma
Coegin Pharma AB är ett bioteknikföretag som fokuserar på utveckling av småmolekylterapier riktade mot nyckelenzymet cPLA₂α. cPLA₂α är medlem av fosfolipas A2-familjen, känd för sin inblandning i en mängd olika inflammatoriska sjukdomar samt i cancer.

Genom årtionden av grundläggande och tillämpad forskning har cPLA₂α konstaterats vara ett relevant terapeutiskt mål vid flera sjukdomar, inklusive, aktinisk keratos, basalcellscancer, leukemi, trippelnegativ bröstcancer och kronisk njursjukdom.

Vi har som målsättning att i första hand genomföra en Fas IIa proof-of -concept studie under 2021 inom aktinisk keratos alternativt basalcellscancer.

GoldBlue och notering på NGM

Efter sammangåendet finns nu GoldBlues tidigare finansiella information tillgänglig här på webbplatsen.

GoldBlue

Följ våra nyheter

Följa pressmeddelanden för uppdateringar gällande listning och namnbyte.

Pressmeddelanden

Sidan under uppbyggnad

Vi vet att det just nu inte går att läsa så mycket om oss här på webbplatsen. Vi arbetar med att bygga upp sidan och mer information kommer inom kort.