Om oss

Baserat på decennier av forskning och med resultat från redan utförda kliniska studier kommer Coegin Pharma under 2021 att genomföra en fas IIa-studie avseende aktinisk keratos. Aktinisk keratos är det vanligaste förstadiet till hudcancer och det finns ett stort behov av nya läkemedel och behandlingar – på en marknad som 2018 uppgick till cirka 6 miljarder USD.

Coegin Pharma har både i egen regi och genom ett långvarigt internationellt samarbete alltsedan starten 2005 bedrivit omfattande forskning och utveckling av läkemedelssubstanser med fokus på att hämma nyckelenzymet cPLA₂α som ingår i fosfolipas A2-familjen. Teknologin som Bolagets forskning grundar sig på baseras på det arbete som professor Berit Johansen och hennes forskargrupp under tre decennier bedrivit på Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Hon var en av de första att identifiera cPLA₂α enzymets unika egenskaper. Enzymet spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt och har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering som ett mycket lovande terapeutiskt mål för en rad inflammatoriska sjukdomar, cancer och fibros.

Totalt har Bolaget investerat cirka 200 MSEK varav ungefär hälften har erhållits som bidrag från bland annat Norges Forskningsråd. Under cirka tre decennier har professor Berit Johansen tillsammans med andra välrenommerade forskare fått fler än 60 artiklar publicerade i ansedda internationella tidskrifter, bland annat genom professor Joseph V. Bonventre på Harvard Medical School och professor Edward A Dennis på University of California San Diego.