Aktien

Coegin Pharma är noterat på NGM Nordic SME.

Aktiekapitalet uppgår till 27 524 474,955 kr, fördelat på 611 654 999 aktier, med ett kvotvärde om 0,045 kr st.

Handelsinformation

Coegin Pharma AB

ISIN: SE0009895386
Kortnamn: COEGIN

NGM Nordic SME

Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag för notering och handel i aktier och aktierelaterade värdepapper som drivs av Nordic Growth Market NGM AB. Nordic SME är en tillväxtmarknad för små och medelstora företag i enlighet med MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade värdepapper som är noterade på Nordic SME inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag.

Mentor

beQuoted AB är utsedd till Mentor.
E-post info@beQuoted.com
Telefon 08 - 692 21 90
www.beQuoted.com

Sturegatan 32
114 36 Stockholm