Revisor

Bolagets revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Ola Bjärehäll som huvudansvarig revisor.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor på extra bolagsstämma den 29 september 2020. Ola Bjärehäll är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige.