Investor relations

Varför investera i Coegin Pharma?

Coegin Pharma har lagt grunden för ett händelserikt 2021

  • Utarbetande av ny ambitiös strategi med fokus på hudcancer.
  • Notering på NGM Nordic SME genom omvänt förvärv av GoldBlue AB.
  • Etablerande av rätt expertis för genomförande av kliniska studier inom aktinisk keratos och en kommande klinisk fas IIa-studie inom basalcellscancer.
  • Etablerat samarbete med Studies&Me och Bispebjerg Hospital för en kombinerad klinisk fas I/II-studie inom aktinisk keratos med AVX001 som planeras att genomföras och avslutas under 2021.
  • Inlämnad klinisk ansökan för genomförande av fas I/II-studie inom aktinisk kreatos.
  • Breddad pipeline och utökade ambitioner med utvärdering av projekt inom sjukdomar såsom leukemi, trippelnegativ bröstcancer och kronisk njursjukdom.
  • Planerade spinouts genom två separata dotterbolag inom systemiska cancersjukdomar respektive kronisk njursjukdom.
  • Genomförd kapitalisering om sammanlagt 31,4 MSEK.

“Vi är redo att utnyttja den terapeutiska potentialen i vår plattform till att utveckla läkemedel för flera indikationer där behovet av nya behandlingar är stort”

- Tore Duvold

Pressmeddelande

2021-06-03

Måndagen den 7 juni 09:30 medverkar Coegin Pharma AB på småbolagsdagarna 2021. VD Tore Duvold kommer presentera Coegin Pharma och svara på era frågor.

Finansiell kalender

augusti 19 2021
Halvårsrapport 2021
november 25 2021
Delårsrapport Q3 2021

Senaste rapporter

IR-kontakt