Aktieägare

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 31 mars 2021.

Aktieägare Antal aktier Andel %
Almi Invest Syd AB 47 568 085 8,01%
ABN Amro Global Custody Services NV, W8IMY 42 631 205 7,18%
Arctic Securities AS* 41 838 285 7,04%
Sparebank 1 Markets AS* 37 648 686 6,34%
Nordnet Pensionsförsäkring AB* 21 685 582 3,65%
Rune Löderup (privat och via bolag) 21 198 298 3,57%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 17 682 695 2,98%
Erik Vargklint 10 002 013 1,68%
Adexsi Holdings limited  9 572 500 1,61%
Pickwick Capital AB 9 558 214 1,61%
Övriga 334 755 928 56,34%
Totalt 594 141 491 100,0%

* Avser innehav för underliggande kunders räkning