Aktieägare

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 30 september 2021.

Aktieägare Antal aktier Andel %
Almi Invest Syd AB 49 130 585 8,02%
Arctic Securities AS* 44 258 704 7,22%
Sparebank 1 Markets AS* 39 893 902 6,51%
Nordnet Pensionsförsäkring AB* 22 025 566 3,60%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension* 18 589 821 3,03% 
Rune Löderup (privat och via bolag) 17 347 658 2,83%
Erik Vargklint 12 100 010 1,98%
Pickwick Capital AB 10 514 035 1,72%
Adexi Holdings limited 10 029 750 1,64%
Knutsson Holdings AB  6 586 273 1,08%
Övriga 382 117 627 62,38%
Totalt 612 593 931 100,0%

* Avser innehav för underliggande kunders räkning