Aktieägare

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 30 september 2020.

Aktieägare Antal aktier Andel %
Rune Löderup (Privat och via bolag) 28 681 234 18,8%
Olle Stenfors 20 000 000 13,1%
Knutsson Holdings AB 7 300 000 4,8%
Försäkringsbolaget Avanza Pension* 5 583 660 3,7%
Gunther & Wikberg Kapitalförvaltning AB 5 000 000 3,3%
Ålandsbanken i ägares ställe* 4 439 094 2,9%
Swedbank AS (Estonia)* 4 325 510 2,8%
Nexium Aktiebolag 3 830 803 2,5%
SEB AB, Luxembourg Branch* 2 250 866 1,5%
BNY Mellon SA/NV* 2 199 997 1,4%
Övriga 69 190 640 45,3%
Totalt** 152 801 804 100,0%

* Avser innehav för underliggande kunders räkning

** Efter utgången av perioden har 356 500 000 aktier emitterats till Amrahp Nigeoc AB som ett led i slutförande av det omvända förvärvet av Coegin Pharma AS. De aktuella aktierna avses att skiftas ut till Amrahp Nigeoc AB:s aktieägare under november 2020.
Nytt antal registrerade aktier uppgår därmed till 509 301 804.