Aktieägare

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 30 december 2020.

Aktieägare Antal aktier Andel %
Nordnet Pensionsförsäkring AB* 52 606 036 10,25%
Almi Invest Syd AB 47 568 085 9,26%
Arctic Securities AS* 41 838 285 8,15%
Sparebank 1 Markets AS* 37 648 686 7,33%
Rune Löderup (privat och via bolag) 33 385 234 6,50%
Olle Stenfors 18 500 000 3,60%
Nord Fondkommission AB* 18 397 335 3,58%
Gerhard Dal 16 250 000 3,16%
Modelio Equity AB 14 344 938 2,79%
MK Capital Invest AB 13 293 000 2,59%
Övriga 219 604 764 42,77%
Totalt** 513 436 363 100,0%

* Avser innehav för underliggande kunders räkning