Aktieägare

Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 30 juni 2021.

Aktieägare Antal aktier Andel %
Almi Invest Syd AB 49 130 585 8,02%
Arctic Securities AS* 44 258 704 7,22%
Sparebank 1 Markets AS* 39 893 902 6,51%
Nordnet Pensionsförsäkring AB* 23 857 501 3,89%
Rune Löderup (privat och via bolag) 21 311 158 3,48%
ABN Amro global custody services nv, W8IMY* 16 187 865 2,64%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 15 205 450 2,48%
Erik Vargklint 11 040 800 1,80%
Pickwick Capital AB 10 514 035 1,72%
Adexi Holdings limited 10 029 750 1,64%
Övriga 371 164 181 60,59%
Totalt 612 593 931 100,0%

* Avser innehav för underliggande kunders räkning