Finansiell Kalender

februari 26 2021
Bokslutskommuniké 2020
april 23 2021
Årsredovisning 2020

Årsredovisningen publiceras under vecka 17

maj 20 2021
Delårsrapport Q1 2021
Årsstämma 2021
augusti 19 2021
Halvårsrapport 2021
november 25 2021
Delårsrapport Q3 2021
februari 24 2022
Bokslutskommuniké 2021