Finansiell Kalender

maj 20 2021
Delårsrapport Q1 2021
maj 27 2021
Årsstämma 2021
augusti 19 2021
Halvårsrapport 2021
november 25 2021
Delårsrapport Q3 2021
februari 24 2022
Bokslutskommuniké 2021