Finansiell kalender

februari 24 2022
Bokslutskommuniké 2021
april 29 2022
Årsredovisning 2021

Offentliggörs under vecka 17.

maj 19 2022
Delårsrapport Q1 2022
maj 19 2022
Årsstämma 2022
augusti 25 2022
Delårsrapport Q2 2022
november 24 2022
Delårsrapport Q3 2022
februari 27 2023
Bokslutskommuniké 2022