Finansiell kalender

augusti 19 2021
Halvårsrapport 2021
november 25 2021
Delårsrapport Q3 2021
februari 24 2022
Bokslutskommuniké 2021