Pressmeddelanden

För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

GoldBlue: Utser beQuoted till bolagets Mentor på Nordic SME

GoldBlue AB (under namnändring till Coegin Pharma AB) har ingått avtal med beQuoted AB att agera som bolagets Mentor. beQuoted tillträdde som Mentor för bolaget den 30 september 2020.

För frågor vänligen kontakta GoldBlue på td@coeginpharma.com.

Vänligen besök också bolagets websida för mer information på www.goldblueab.se.

Stockholm den 1 oktober 2020

För mer information kontakta:
Tore Duvold
td@coeginpharma.com
+45 61 90 50 66

Filer för nedladdning