Pressmeddelanden

För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

Coegin Pharma AS planerar att genomföra en Fas IIa proof-of-concept studie under 2021 inom aktinisk keratos alternativt basalcellscancer

Med anledning av det tidigare kommunicerade villkorade förvärvet av Coegin Pharma AS och den kommande extra bolagsstämman den 29 september 2020 offentliggör GoldBlue AB ("GoldBlue") ytterligare information om Coegin Pharma AS och dess verksamhet. Coegin Pharma AS har som tillägg till tidigare kommunicerade utvecklingsprojekt som målsättning att genomföra en Fas IIa proof-of-concept studie under 2021 inom aktinisk keratos alternativt basalcellscancer. Denna studie är fullt finansierad med bolagets befintliga medel och denna första viktiga milestone förväntas nås under utgången av 2021.

Coegin Pharma AS är ett bioteknikföretag som fokuserar på utveckling av småmolekylterapier riktade mot nyckelenzymet cPLA. cPLA är medlem av fosfolipas A2-familjen, känd för sin inblandning i en mängd olika inflammatoriska sjukdomar samt i cancer. Genom årtionden av grundläggande och tillämpad forskning, utförd av Coegin Pharma AS och dess grundare, har cPLA konstaterats vara ett relevant terapeutiskt mål vid flera sjukdomar, inklusive, aktinisk keratos, basalcellscancer, leukemi, trippelnegativ bröstcancer och kronisk njursjukdom (CKD).

Bolaget har sedan bildandet investerat cirka 220 MSEK i sin forskning, varav bolaget erhållit forskningsstöd om cirka 100 MSEK från norska forskningsrådet. Vidare har bolagets forskning validerats genom ett stort antal publicerade vetenskapliga artiklar i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter samt genom bolagets samarbete med bl.a. professor Joseph V. Bonventre på Harvard Medical School och professor Edward A Dennis på University of California San Diego.

Bolaget har som målsättning att genomföra en Fas IIa proof-of-concept studie under 2021 inom aktinisk keratos alternativt basalcellscancer. Denna studie är fullt finansierad med bolagets befintliga medel och denna första viktiga milestone förväntas nås under utgången av 2021. Detta baserat på att bolaget tidigare har framgångsrikt slutfört en fas IIa-studie på 96 patienter med mild till måttlig psoriasis. Studien visade god klinisk effekt av bolagets cPLA-hämmare utan att några biverkningar observerades De positiva kliniska resultaten, tillsammans med solida data från ett flertal cell- och djurmodeller, stöder möjligheten för effektiv behandling av aktinisk keratos och basalcellscancer med bolagets cPLA-hämmare.

Under mitten av 2022 är nästa större milestone målsättningen att lämna in ansökan om klinisk prövning (Fas I) inom ytterligare en cancerindikation. Bolaget utvärderar även möjligheten att separat finansiera utvecklingen inom CKD, exempelvis genom en spin-out, alltför att skapa mervärde för bolagets aktieägare och för upprätthålla ett tydligt affärsmässigt fokus inom cancer. Beslut kring eventuell spin-out kommer att tas senast under 2022.

Ytterligare information om Coegin Pharma kommer att presenteras i samband med noteringsprocessen gentemot NGM Nordic SME samt genom en informationsbroschyr inför extra bolagsstämma den 29 september 2020.

Denna information är sådan information som GoldBlue AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08:50 CET den 14 september 2020.

För frågor vänligen kontakta GoldBlue på runlod@gmail.com.

Vänligen besök också bolagets websida för mer information på www.goldblueab.se.

Stockholm den 14 september 2020

För mer information kontakta:
Rune Löderup
runlod@gmail.com
+46 (0)8-55925266

Kort om GoldBlue
GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat investeringsbolag. GoldBlue är noterat på NGM Nordic SME. Bolagets mentor är G&W Fondkommission AB, 08-503 000 50.

Filer för nedladdning