Pressmeddelanden

För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

Viktig Information om automatisk inlösenförfarande

- Sista dag för handel i GoldBlue's aktie före aktiesplit, inklusive rätt till inlösenaktien är idag den 14 april 2020.

- Första dagen för handel i GoldBlue's aktie efter split, exklusive rätt till inlösenaktie är imorgon den 15 april 2020.

- Avstämningsdag för aktiesplit och rätt till inlösenaktier är den 16 april 2020.

- Handel med inlösenaktier startar den 20 april 2020.

Fullständig information om inlösenförfarande ligger på GoldBlue's hemsida www.goldblueab.se och samma dokument är bifogat som en pdf fil till detta pressmeddelande.

För frågor angående inlösenförfarandet, vänligen kontakta GoldBlue på runlod@gmail.com.

Vänligen besök också bolagets websida för mer information på www.goldblueab.se.

Stockholm den 14 april 2020

För mer information kontakta:
Rune Löderup
runlod@gmail.com
+46 (0)8-55925266

Kort om GoldBlue
GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat investeringsbolag. GoldBlue är noterat på NGM Nordic SME. Bolagets mentor är G&W Fondkommission AB, 08-503 000 50.