Pressmeddelanden

För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

Teckningsperioden påbörjad i GoldBlue AB:s (publ) företrädesemission

Teckningsperioden i GoldBlue:s företrädesemission är nu inledd och pågår mellan den 29 november - 14 december 2018. Handel i teckningsrätter avslutas den 12 december.

Informationsmemorandum, anmälningssedel och emissionsbroschyr är bifogade i detta pressmeddelande och samtliga dokument kommer även finnas tillgängligt för nedladdning under teckningsperioden via Bolagets hemsida, www.goldblue.eu, via www.gwkapital.se samt via www.aktieinvest.se.

G&W Fondkommission är Bolagets finansiella rådgivare i transaktionen. Aktieinvest FK AB är utsett till emissionsinstitut.

Stockholm 2018-11-29

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta:

Jihua Liu, IR ansvarig
Email: ir@goldblue.eu
Tel: +46 (0)8 559 25 266