Styrelse

Niclas Lundqvist Styrelseordförande

Född 1965.
Styrelseordförande sedan september 2020.

Utbildning och erfarenhet:
Niclas Lundqvist (född 1965) är utbildad jur.kand. och har tidigare varit verksam vid Domstolsverket och på advokatbyrå som affärsjurist med huvudsaklig inriktning på avtalsrätt och corporate finance juridik. Entreprenör som startat en mängd verksamheter bl.a. ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd från Finansinspektionen. Lång erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag (bland annat i Cantargia AB och Rhovac AB) och bolag som står under tillsyn av Finansinspektionen samt av finansiell rådgivning och legal rådgivning inom bolagsrätt, börs- och värdepappersrätt gentemot bolag som är noterade eller står inför en notering.

Innehav:
Niclas Lundqvist äger inte, privat eller genom bolag, några aktier i Coegin Pharma AB.

Tore Duvold Styrelseledamot och VD

Född 1968.
Styrelseledamot och Verkställande direktör sedan september 2020.

Utbildning och erfarenhet:
Tore Duvold har mer än tjugo års erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin med grundlig erfarenhet av dermatologiska sjukdomar, antibiotika och njure. Tore Duvold var VD för Aker Biopharma AS och Senior Vice President och del av koncernledningen på LEO Pharma. Tore Duvold kommer senast från Innovation Fund Denmark där han tillträdde som vice verkställande direktör och utsågs till verkställande direktör. Tore Duvold har suttit i styrelser och advisory boards hos både Danmarks Tekniske Universitet och Köpenhamns Universitet. Tore Duvold har utbildning som organisk kemist från universitet i Bergen och Oslo och har en doktorsgrad inom bioorganisk kemi från Université Louis Pasteur, Frankrike.

Innehav:
Tore Duvold äger 1 000 000 teckningsoptioner i Coegin Pharma AB.

Jesper Kihl Styrelseledamot

Född 1958.
Styrelseledamot sedan september 2020.

Utbildning och erfarenhet:
Jesper Kihl (född 1958) har en Master of Science i Chemical Engineering från Danmarks Tekniska Universitet och har 40 års erfarenhet från arbete inom Life Science och Med Tech, främst i ledande befattningar. Han tillbringade 14 år som bl.a. Vice President Global Regulatory Affairs i LEO Pharma A/S. Innan dess var han 22 år på Novo Nordisk inom bl.a. tillverkning, kvalitet, utveckling, marknadsföring och logistik. Jesper Kihl är och har varit medlem i flera Advisory Boards, bland annat för Biogenity, och arbetar med fonder, universitet och andra institutioner.

Innehav:
Jesper Kihl äger inte, privat eller genom bolag, några aktier i Coegin Pharma AB

Lars Persson Styrelseledamot

Född 1955.
Styrelseledamot sedan september 2020.

Utbildning och erfarenhet:
Lars Persson (född 1955) har en MSc i kemi och har över 25 års erfarenhet från seniora positioner inom MedTech och Venture Capital. Han har bland annat arbetat på Atos Medical AB, Stiftelsen Industrifonden och senast som VD för Almi Invest Syd AB. Han har även erfarenhet som styrelseordförande och styrelseledamot i flera bolag, bland annat Invent Medic Sweden AB.

Innehav:
Lars Persson äger privat 385 000 aktier, och 3 249 400 aktier genom Mandelträdet AB vilket ägs till 50 procent av Lars Persson, i Coegin Pharma AB.

Erlend Skagseth Styrelseledamot

Född 1955.
Styrelseledamot sedan september 2020.

Utbildning och erfarenhet:
Erlend Skagseth (född 1955) har en MBA-examen och har 30 års erfarenhet från FoU-baserad projektledning och affärsutveckling samt 15 års erfarenhet av VC-investeringar i tidigt skede. Erlend Skagseth är Managing Partner på Sarsia Seed och har medverkat vid flera turnarounds och förhandlat fram flera internationella kontrakt, licenser och exits. Har lång erfarenhet från styrelsearbete i utvecklings- och tillväxtbolag.

Innehav:
Sarisa Seed AS äger 14 483 802 aktier i Coegin Pharma AB. Erlend Skagseth äger indirekt genom bolag cirka 5 procent av aktierna i Sarisa Seed AS.