Ledning

Tore Duvold VD

Styrelseledamot och VD sedan september 2020.

Född: 1968 

Utbildning och erfarenhet:
Tore Duvold har mer an tjugo års erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin med grundlig erfarenhet av dermatologiska sjukdomar, antibiotika och njure. Tore Duvold var VD för Aker Biopharma AS 2014 - 2015 och Senior Vice President och del av koncernledningen på LEO Pharma under totalt 15 år. Tore Duvold kommer senast från Innovation Fund Denmark där han tillträdde som vice VD under 2015 och utsågs till verkställande direktör i april 2019. Tore Duvold har suttit i styrelser och advisory boards hos både Danmarks Tekniske Universitet och Köpenhamns Universitet. Tore Duvold har utbildning som organisk kemist från universitet i Bergen och Oslo och har en doktorsgrad inom bioorganisk kemi från Universite Louis Pasteur, Frankrike. 

Innehav:
Tore Duvold äger privat 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2020/2024 i Coegin Pharma.

Berit Johansen CSO

CSO sedan 2005.

Född: 1958 

Utbildning och erfarenhet:
Berit Johansen har varit verksam i Coegin Pharma sedan starten 2005 och är professor i molekylär genetik vid Norska universitetet för vetenskap och teknik (NTNU) och är huvuduppfinnaren av bolagets antiinflammatoriska behandlingsmetod. Berit Johansens internationella akademiska karriär omfattar positioner vid Molecular Biology Institute vid UCLA, vid Biomedical Center vid University of Uppsala, Sweden, vid NTH, Institutionen för bioteknik och vid Institute of Molecular Genetics, University of Göttingen, Germany. Berit Johansen har också haft positioner som gästforskare vid Biogen Research Corporation, Cambridge, MA och vid Institutionen för kemi och biokemi, University of California, San Diego, CA, och Brigham & Womens Hospital/Harvard University, Boston, USA. 

Innehav:
Berit Johansen äger 3 873 611 aktier i Coegin genom det helägda bolaget Bejo Holding AS, Berit äger även genom bolaget Bejo Holding AS 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2020/2024 i Coegin Pharma.

Kristian Lykke Fick CCO

CCO sedan september 2021.

Född: 1970 

Utbildning och erfarenhet:
Kristian Lykke Fick är specialiserad på biovetenskap och affärsutveckling med mer än tjugo års erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin med grundlig erfarenhet av bland annat dermatologiska sjukdomar, infektionssjukdomar och njursjukdomar. Kristian Lykke Fick har haft ledande positioner i LEO Pharma under närmare 20 års tid och kommer senast från LEO Pharma INC i Toronto där han tillträdde som verkställande direktör under 2018. I Kristians tidigare roller har fokus främst legat på försäljning och marknadsföring, affärsstrategi och affärsutveckling, som inkluderade inlicensiering och utlicensiering. Kristian Lykke Fick har en Bachelor i Business Administration från Université Catholique de Louvain-la-Neuve i Belgien och Aarhus School of Business i Danmark. Utöver det har Kristian även en masterexamen i Economics från Royal Veterinary and Agricultural University i Köpenhamn. 

Innehav:
Kristian Lykke Fick äger inte, privat eller genom bolag, några aktier i Coegin Pharma.

Alexander Dahlquist CFO

CFO sedan 2021.

Född: 1971

Utbildning och erfarenhet:
Alexander Dahlquist har lång erfarenhet från retail, byggsektorn samt logistiksektorn med stor erfarenhet av internationell finans, affärsuppföljning i stora marknadsledande bolag och processutveckling. Alexander har haft ledande roller som bland annat CFO för GDL Transport och Senior Controller för Saint-Gobain Distribution Nordic. Alexander Dahlquist kommer närmast från en befattning som CFO på BIMobject AB. Alexander Dahlquist har studerat vid American School of Paris och har en kandidatexamen i statistik vid Lunds universitet.

Innehav:
Alexander Dahlquist äger inte, privat eller genom bolag, några aktier i Coegin Pharma.