Ledning

Tore Duvold VD

Född 1968.
Styrelseledamot och Verkställande direktör sedan september 2020.

Utbildning och erfarenhet:
Tore Duvold har mer än tjugo års erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin med grundlig erfarenhet av dermatologiska sjukdomar, antibiotika och njure. Tore Duvold var VD för Aker Biopharma AS och Senior Vice President och del av koncernledningen på LEO Pharma. Tore Duvold kommer senast från Innovation Fund Denmark där han tillträdde som vice verkställande direktör och utsågs till verkställande direktör. Tore Duvold har suttit i styrelser och advisory boards hos både Danmarks Tekniske Universitet och Köpenhamns Universitet. Tore Duvold har utbildning som organisk kemist från universitet i Bergen och Oslo och har en doktorsgrad inom bioorganisk kemi från Université Louis Pasteur, Frankrike.

Innehav:
Tore Duvold äger 1 000 000 teckningsoptioner i Coegin Pharma AB.

Berit Johansen CSO

Född 1958.

Utbildning och erfarenhet:
Berit Johansen har varit verksam i Coegin Pharma sedan starten 2005 och är professor i molekylär genetik vid Norska universitetet för vetenskap och teknik (NTNU) och huvuduppfinnaren av Bolagets antiinflammatoriska behandlingsmetod. Berit Johansens internationella akademiska karriär omfattar positioner vid Molecular Biology Institute vid UCLA, vid Biomedical Center vid University of Uppsala, Sweden, vid NTH, Institutionen för bioteknik och vid Institute of Molecular Genetics, University of Göttingen, Germany. Berit Johansen har också haft positioner som gästforskare vid Biogen Research Corporation, Cambridge, MA och vid Institutionen för kemi och biokemi, University of California, San Diego, CA, och Brigham & Womens Hospital / Harvard University, Boston, USA.

Innehav:
Berit Johansen äger genom det helägda bolaget Bejo Holding AS 3 873 611 aktier samt privat 1 000 000 teckningsoptioner i Coegin Pharma AB.

Kristian Lykke Fick CCO

Född: 1970

Utbildning och erfarenhet:
Kristian Lykke Fick är specialiserad på biovetenskap och affärsutveckling med mer än tjugo års erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin med grundlig erfarenhet av bland annat dermatologiska sjukdomar, infektionssjukdomar och njursjukdomar. Kristian Lykke Fick har haft ledande positioner i LEO Pharma under närmare 20 års tid och kommer senast från LEO Pharma INC i Toronto där han tillträdde som verkställande direktör under 2018. I Kristians tidigare roller har fokus främst legat på försäljning och marknadsföring, affärsstrategi och affärsutveckling, som inkluderade inlicensiering och utlicensiering. Kristian Lykke Fick har en Bachelor i Business Administration från Université Catholique de Louvain-la-Neuve i Belgien och Aarhus School of Business i Danmark. Utöver det har Kristian även en masterexamen i Economics från Royal Veterinary and Agricultural University i Köpenhamn.

Innehav:
Krisitan Lykke Fick äger inte, privat eller genom bolag, några aktier i Coegin Pharma AB.