Vårt bolag

Coegin Pharma har både i egen regi och genom ett långvarigt internationellt samarbete alltsedan starten 2005 bedrivit omfattande forskning och utveckling av läkemedelssubstanser med fokus på att hämma nyckelenzymet cPLA2α som ingår i fosfolipas A2-­familjen.

Bolagets forskning och teknologi baseras på det arbete som professor Berit Johansen och hennes forskargrupp under tre decennier bedrivit på Norges Teknisk­Naturvitenskapelige Universitet .

Berit var den första att identifiera cPLA2α enzymets unika egenskaper.

Enzymet spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt och har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering som ett mycket lovande terapeutiskt mål för en rad inflammatoriska sjukdomar, cancer och fibros. Bolagets verksamhet bedrivs kostnadseffektivt genom en semi-virtuell organisation med en mix av forskning i egen regi tillsammans med outsourcad kompetens hos externa CRO:er.