Aktinisk keratos och basalcellscancer

Aktinisk keratos (AK) är ytliga solskador i hudens yttre lager som beror på att huden har utsatts för mycket sol genom livet. Det är det vanligaste förekommande förstadiet till hudcancer, och enbart i USA uppskattas att det finns cirka 60 miljoner människor som lider av AK, ett antal som förväntas öka framöver (Källa:). AK anses vara en kronisk störning där de flesta patienter upplever att lesionerna återkommer över tiden. AK ökar risken för att utveckla hudcancer eftersom den kan utvecklas till skivepitelcancer, en vanlig och ibland en invasiv form av hudcancer. Basalcellscancer (BCC) är den vanligaste formen av hudcancer och den vanligaste av alla cancerformer. Endast i USA diagnostiseras årligen 4 miljoner patienter med BCC (Källa:BCC finns i många olika former och kan vara både ytliga och mer invasiva. Den vanligaste orsaken är även här exponering för solljus och involverar onormal och okontrollerad celltillväxt. Även om BCC sällan utvecklas till melanom är de en stor olägenhet för patienter eftersom de kan utvecklas till stora lesioner i form av öppna sår, röda prickar eller som större sfärer i huden.

Det finns ett stort ouppfyllt behov av bättre behandlingsalternativ för AK när det gäller effekt, biverkningar och behandlingstid. Sjukdomen behandlas huvudsakligen upprepade gånger med kryoterapi, fotodynamisk terapi eller topiska läkemedel. Kryoterapi kan orsaka kosmetisk skada på huden och uppfattas av många som smärtsam medan fotodynamisk behandling är dyr och tidskrävande.

Marknad

Den globala marknaden för AK var värd över 6 miljarder USD 2018 med en beräknad CAGR-tillväxt på cirka 4 procent frem mod 2026 (Källa: ). Av denna marknad utgör kryoterapi och fotodynamisk terapi för närvarande cirka 40 procent. Coegin Pharma vill positionera sig på marknaden med en säkrare, effektivare behandling där behandlingstiden är betydligt kortare än tillgängliga metoder. En sådan produktprofil förväntas kunna ta en betydande marknadsandel från de befintliga produkterna men också till stor del från den traditionella kryoterapin med en uppskattad årlig global försäljning på mellan 200–400 MUSD (Källa: ). BCC behandlas huvudsakligen med kirurgi men också med topikala läkemedel i de fall där lesionen är ytlig. Den globala marknaden uppskattas till nästan 5.4 miljarder USD i 2017 med en CAGR-tillväxt fram till 2024 på knappt 9 procent (Källa: ). Bolaget utvärderar möjligheten att utveckla samma aktuella behandling för ytlig BCC genom en fortsättning på AK-studierna.