Projektområden

Genom tillämpad grundforskning utförd av Coegin Pharma och genom internationella samarbeten med erkända forskare har cPLA₂α konstaterats vara ett relevant terapeutiskt mål för flera inflammatoriska- och cancersjukdomar; exempelvis aktinisk keratos, basalcellscancer, leukemi, trippelnegativ bröstcancer och kronisk njursjukdom.