Pressmeddelanden

VD uppdatering för oktober och november 2018

Stark tillväxt på nya marknader med en ökning av totala insättningar om 160%. Totala insättningar ökade med 15% för kinesiska och japanska kunder i november. Totala insättningar för alla varumärken i november ökade med 21%.

Lanseringen på den thailändska marknaden i november har varit för Bolaget den mest lyckade lanseringen hit in tills. Jämfört med vår lansering på den indonesiska marknaden i augusti 2018 hade Thailand mer än 4 gånger så många fler registreringar, mer än 3 gånger fler nyregistrerade spelare som gör första insättning och 60% ökning av totala spelar insättningar den första månaden.

Våra nylanserade marknader Indonesien och Vietnam fortsätter att visa god tillväxt. Under oktober hade de tillsammans en ökning av spelarregistreringar på 74% och en ökning med 320% av spelar registreringar spelare som gör första insättning till deras spelkonton (FTD). Ökningen av aktiva unika kunder som deponerar pengar var 226%. Totala spelar deponeringar ökade med 97%.

Under november hade vi 146% fler kunder som gjorde registreringar, 93% ökning av nyregistrerade spelare som gör första insättning (FTD), 86% ökning av aktiva unika kunder som deponerar pengar och en ökning av totala insättningar om 160%.

I Kina och Japan hade vi i oktober en 45% ökning av nya kunder som registrerar sig, en liten nedgång om 4% av nyregistrerade spelare som gör första insättning (FTD), en nedgång om 6% hos aktiva unika kunder som deponerar och en nedgång om 13% på totala insättningar. Nedgången i oktober hänför sig till en kinesisk semesterperiod under två veckor. Under november hade vi 2% mindre registreringar medan vi hade en tillväxt om 17% för nyregistrerade spelare som gör första insättning (FTD), deponeringarna från aktiva unika kunder sjönk med 2% och totala insättningar ökade med 15%.

Sammantaget innebär detta att vi för alla varumärken under oktober hade en ökning av nya kundregistreringar på 45%, en ökning med 11% av nyregistrerade spelare som gör första insättning (FTD), en liten ökning med 1% från aktiva unika insättare och en minskning med 9% av totala insättningar.

Under november ökade de totala registreringarna med 3%, nyregistrerade spelare som gör första insättning (FTD) ökade med 12%, aktiva unika insättare ökade med 4% och totala kundinsättningar ökade med 21%.

Baserat på periodens utfall och den tillväxt vi erhållit är jag övertygad om att etablera Goldblue på ytterligare marknader under ett varumärke, Happistar, är den rätta strategin.

Varma hälsningar,

Andre Rodrigues

Definitioner:

Registreringar: Nyregistrerade användare
FTD: Antalet nyregistrerade spelare som gör första insättning till deras spelkonton
Aktiva unika insättare/kunder: Unika antal användare som gör en insättning inom en viss tidsperiod
Insättningar: Totala insättningsbelopp av kunder

 

Denna information är sådan information som GoldBlue AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2018 kl. 08.38 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Jihua Liu, IR ansvarig
Email: ir@goldblue.eu
Tel: +46 (0)8 559 25 266 

Filer för nedladdning
2019-02-27
Regulatorisk

Idag släpptes ett urval av spel från CQ9 mot GoldBlues kinesiskatalande varumärke. Spelen kommer även att rullas ut på våra andra varumärken under kommande vecka.

2019-02-22
Regulatorisk

STOR NEDGÅNG I OMSÄTTNING MEN VERKSAMHETEN PÅ VÄG ATT STABILISERAS

KOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN 1 januari 2018 till 31 december 2018

Fjärde kvartalet: 1 oktober - 31 december 2018 (2017)

  • Nettointäkter uppgick till 4,0 Mkr (13,9)
  • Försäljningskostnader minskade till -6,1 Mkr (-11,8)
  • Bruttoresultatet minskade till -2,0 Mkr (2,1)
  • Administrationskostnader ökade till -9,5 Mkr (-8,8)
  • Resultatet för skatt uppgick till -11,5 MSEK (-16,4)
  • Marginalen för bruttospelintäkter (GGR) ökade till 3,22% (2,86%)
  • Marginalen för nettospelintäkter (NGR) stabil vid 1,03% (1,03%)
2019-02-11
Regulatorisk

Goldblue har tecknat ett avtal med Zustro om att integrera deras live casino product ZustroPlay på GoldbBlues plattform. Zustro verkar inom både operatörssidan och producerar live casino spel för mot den Sydostasiatiska marknaden.

2019-01-24

I enlighet med beslut vid GoldBlues årsstämma den 20 juni 2018 har en valberedning bildats inför årsstämman 2019. Följande ledamöter ingår i valberedningen: Rune Löderup, valberedningens ordförande, representerar sig själv och Raging Bull Invest AB, Staffan Lindgren, representerar sig själv och Nexium AB, Allen Yan representerar Watermill Ventures. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämman 2019 framlägga förslag avseende:

2018-12-20
Regulatorisk

Den 14 december 2018 avslutades teckningstiden i GoldBlue AB:s (publ) ("GoldBlue" eller "Bolaget") företrädesemission. Av emissionsstorleken om ca 14,2 MSEK tecknades 22 128 816 units, motsvarande ca 10 MSEK via nyttjande av rätter. 7 581 736 units, ca 3,4 MSEK tecknades utan företräde och 1 903 615 units, ca 0,8 MSEK, tecknades av emissionsgaranter i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts. Av ovanstående omfattar kvittningar av tidigare upptagna brygglån ca 2,9 MSEK. Emissionen, som var fullt ut garanterad, inbringar därmed ca 14,2 MSEK före emissionsomkostnader som beräknas uppgå till ca 2 MSEK inkluderande garanternas ersättningar.

2018-12-13

Teckningsperioden i GoldBlue:s företrädesemission inleddes den 29 november, den sista teckningsdagen är den 14 december 2018.

2018-12-10
Regulatorisk

GoldBlues VD Andre Rodrigues tecknar aktier i pågående emission för 750.000 kronor. Styrelseledamot Staffan Lindgren tecknar för 410.000 kr och styrelseledamot Jesper Ramskov Jensen som tidigare inte har haft aktier tecknar för 60.000 kronor.

2018-12-07
Regulatorisk

Stark tillväxt på nya marknader med en ökning av totala insättningar om 160%. Totala insättningar ökade med 15% för kinesiska och japanska kunder i november. Totala insättningar för alla varumärken i november ökade med 21%.

2018-12-05
Regulatorisk

GoldBlue har lanserat sportsbook för kinesisktalande kunder

<<
1
...
9
10
11
12
>>