Tidigare IR för GoldBlue

Coegin Pharma gick 2020-09-29 samman med GoldBlue AB genom ett omvänt förvärv. 

Här kan du se tidigare finansiell information för GoldBlue.

Pressmeddelanden

Finansiella rapporter

Erbjudandehandlingar