Pressmeddelanden

För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

VD uppdatering för oktober och november 2018

Stark tillväxt på nya marknader med en ökning av totala insättningar om 160%. Totala insättningar ökade med 15% för kinesiska och japanska kunder i november. Totala insättningar för alla varumärken i november ökade med 21%.

Lanseringen på den thailändska marknaden i november har varit för Bolaget den mest lyckade lanseringen hit in tills. Jämfört med vår lansering på den indonesiska marknaden i augusti 2018 hade Thailand mer än 4 gånger så många fler registreringar, mer än 3 gånger fler nyregistrerade spelare som gör första insättning och 60% ökning av totala spelar insättningar den första månaden.

Våra nylanserade marknader Indonesien och Vietnam fortsätter att visa god tillväxt. Under oktober hade de tillsammans en ökning av spelarregistreringar på 74% och en ökning med 320% av spelar registreringar spelare som gör första insättning till deras spelkonton (FTD). Ökningen av aktiva unika kunder som deponerar pengar var 226%. Totala spelar deponeringar ökade med 97%.

Under november hade vi 146% fler kunder som gjorde registreringar, 93% ökning av nyregistrerade spelare som gör första insättning (FTD), 86% ökning av aktiva unika kunder som deponerar pengar och en ökning av totala insättningar om 160%.

I Kina och Japan hade vi i oktober en 45% ökning av nya kunder som registrerar sig, en liten nedgång om 4% av nyregistrerade spelare som gör första insättning (FTD), en nedgång om 6% hos aktiva unika kunder som deponerar och en nedgång om 13% på totala insättningar. Nedgången i oktober hänför sig till en kinesisk semesterperiod under två veckor. Under november hade vi 2% mindre registreringar medan vi hade en tillväxt om 17% för nyregistrerade spelare som gör första insättning (FTD), deponeringarna från aktiva unika kunder sjönk med 2% och totala insättningar ökade med 15%.

Sammantaget innebär detta att vi för alla varumärken under oktober hade en ökning av nya kundregistreringar på 45%, en ökning med 11% av nyregistrerade spelare som gör första insättning (FTD), en liten ökning med 1% från aktiva unika insättare och en minskning med 9% av totala insättningar.

Under november ökade de totala registreringarna med 3%, nyregistrerade spelare som gör första insättning (FTD) ökade med 12%, aktiva unika insättare ökade med 4% och totala kundinsättningar ökade med 21%.

Baserat på periodens utfall och den tillväxt vi erhållit är jag övertygad om att etablera Goldblue på ytterligare marknader under ett varumärke, Happistar, är den rätta strategin.

Varma hälsningar,

Andre Rodrigues

Definitioner:

Registreringar: Nyregistrerade användare
FTD: Antalet nyregistrerade spelare som gör första insättning till deras spelkonton
Aktiva unika insättare/kunder: Unika antal användare som gör en insättning inom en viss tidsperiod
Insättningar: Totala insättningsbelopp av kunder

 

Denna information är sådan information som GoldBlue AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2018 kl. 08.38 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Jihua Liu, IR ansvarig
Email: ir@goldblue.eu
Tel: +46 (0)8 559 25 266 

Filer för nedladdning