Pressmeddelanden

För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

Intervju med VD: Coegin Pharma har en ny vision för cancerbehandling

Nordiska bioteknikbolaget Coegin Pharma möter efterfrågan av nya cancerterapier genom utveckling av en ny metod för cancerbehandling. Metoden går ut på att hämma, cPLA2-enzymet, et biologisk target som är både unik och väl validerad. BioStock kontaktade vd Tore Duvold för att få veta mer om bolaget och strategin som ska leda till nya behandlingar till cancerpatienter.

Läs hela intervjun med Tore Duvold på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/01/coegin-pharma-har-en-ny-vision-for-cancerbehandling/

Lund den 29 januari 2021

För mer information, vänligen kontakta:

Tore Duvold, VD
E-post: td@coeginpharma.com
Telefon: +45 61 90 50 66

Om Coegin Pharma AB

Coegin Pharma är ett bioteknikföretag, som fokuserar på utveckling av små molekylbaserade läkemedelskandidater för behandling av cancer. Den terapeutiska plattformen är baserad på selektiv hämning av nyckelenzymet cPLA, som spelar en central roll vid inflammationer och okontrollerad celltillväxt. Enzymet har såväl prekliniskt som kliniskt erhållit en grundlig validering och är ett relevant terapeutiskt mål för en rad cancer- och inflammationssjukdomar. Bolaget driver utvecklingen från identifiering av lovande läkemedelskandidater till fas IIa, eller till så kallat "proof of concept", för att därefter utlicensiera läkemedelskandidaterna till större internationella aktörer.