Pressmeddelanden

För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

Information om villkor för automatisk inlösenförfarande

GoldBlue har idag lagt upp ett dokument på hemsidan som förklarar hur ett automatisk inlösenförfarande kommer gå till. Samma dokument är bifogat som en pdf fil till detta pressmeddelande. Årsstämman den 2 april 2020 kommer ta ett beslut om genomförande av inlösenprogrammet.

Villkor i sammandrag

  • Efter beslut på årsstämman den 2 april 2020 delas varje aktie i GoldBlue upp i två aktier (s.k. aktiesplit 2:1) varav en av aktierna benämns inlösenaktie.
  • Inlösenaktierna löses automatiskt in mot ett belopp om 0,10 kronor per inlösenaktie. Utbetalning beräknas ske den 2 juli 2020.
  • Inlösenförfarandet sker automatiskt, vilket innebär att ingen åtgärd krävs från aktieägarna för att erhålla inlösenbeloppet.
  • Avstämningsdag för aktiesplit med rätt till erhållande av inlösenaktier är den 16 april 2020.
  • Handel med inlösenaktier sker på NGM Nordic SME under perioden 20 april - 25 juni 2020.
  • För utländska aktieägare kan det vara fördelaktigt ur skattehänseende att sälja inlösenaktierna under handelsperioden.
  • Verkställandet av minskningsbeslutet förutsätter tillstånd av Bolagsverket.
  • För frågor angående inlösenförfarandet, vänligen kontakta GoldBlue på runlod@gmail.com.

Vänligen besök också bolagets websida för mer information på www.goldblueab.se.

Stockholm den 25 mars 2020

För mer information kontakta:
Rune Löderup
runlod@gmail.com
+46 (0)8-55925266

Kort om GoldBlue
GoldBlue AB (publ) är ett svenskt noterat investeringsbolag. GoldBlue är noterat på NGM Nordic SME. Bolagets mentor är G&W Fondkommission AB, 08-503 000 50.