Pressmeddelanden

För tidigare pressmeddelanden före sammangåendet med GoldBlue AB, klicka här.

GoldBlue AB publicerar årsredovisning för 2019

GoldBlue AB har idag publicerat årsredovisningen för 2019 på bolagets hemsida.

GoldBlue AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2019 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.goldblueab.se. En PDF av årsredovisningen finns även som bilaga till detta pressmeddelande.

Stockholm, 13 mars 2020

För mer information vänligen kontakta:

Rune Löderup,VD
Email: runlod@gmail.com
Tel: +46 (0)8 559 25 266

GoldBlue AB är ett svenskt noterat investeringsbolag.