Styrelse

Niclas Lundqvist Styrelseordförande

Niclas Lundqvist (född 1965) är utbildad jur.kand. och har tidigare varit verksam vid Domstolsverket och på advokatbyrå som affärsjurist med huvudsaklig inriktning på avtalsrätt och corporate finance juridik. Entreprenör som startat en mängd verksamheter bl.a. ett svenskt värdepappersbolag med tillstånd från Finansinspektionen. Lång erfarenhet av styrelsearbete i noterade bolag (bland annat i Cantargia AB och Rhovac AB) och bolag som står under tillsyn av Finansinspektionen samt av finansiell rådgivning och legal rådgivning inom bolagsrätt, börs- och värdepappersrätt gentemot bolag som är noterade eller står inför en notering.  Styrelseordförande i Coegin Pharma AB sedan november 2018.

Andra relevanta pågående uppdrag: Styrelseledamot i Colabitoil Sweden AB.

Tore Duvold Styrelseledamot och VD

Tore Duvold (född 1968) har mer än tjugo års erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin med grundlig erfarenhet av dermatologiska sjukdomar, antibiotika och njure. Tore Duvold var VD för Aker Biopharma AS 2014 - 2015 och Senior Vice President och del av koncernledningen på LEO Pharma under totalt 15 år. Tore Duvold kommer senast från Innovation Fund Denmark där han tillträdde som vice verkställande direktör under 2015 och utsågs till verkställande direktör i april 2019. Tore Duvold har suttit i styrelse och advisory boards hos både Danmarks Tekniske Universitet och Københavns Universitet. Tore Duvold har utbildning som organisk kemist från universitet i Bergen och Oslo och har en doktorsgrad inom bioorganisk kemi från Université Louis Pasteur, Frankrike.

Andra relevanta uppdrag: -

Jesper Kihl Styrelseledamot

Jesper Kihl (född 1958) har en Master of Science i Chemical Engineering från Danmarks Tekniska Universitet och har 40 års erfarenhet från arbete inom Life Science och Med Tech, främst i ledande befattningar. Han tillbringade 14 år som bl.a. Vice President Global Regulatory Affairs i LEO Pharma A/S. Innan dess var han 22 år på Novo Nordisk inom bl.a. tillverkning, kvalitet, utveckling, marknadsföring och logistik. Jesper Kihl är och har varit medlem i flera Advisory Boards, bland annat för Biogenity, och arbetar med fonder, universitet och andra institutioner.

Andra relevanta uppdrag: -

Lars Persson Styrelseledamot

Lars Persson (född 1955) har en MSc i kemi och har över 25 års erfarenhet från seniora positioner inom MedTech och Venture Capital. Han har bland annat arbetat på Atos Medical AB, Stiftelsen Industrifonden och senast som VD för Almi Invest Syd AB. Han har även erfarenhet som styrelseordförande och styrelseledamot i flera bolag, bland annat Invent Medic Sweden AB.

Andra relevanta uppdrag: Styrelseordförande i BoMill AB och Invent Medic Sweden AB. Styrelseledamot i Gabather AB och Triomed AB. Bolagsman i Inno Chem Handelsbolag.

Erlend Skagseth Styrelseledamot

Erlend Skagseth (född 1955) har en MBA-examen och har 30 års erfarenhet från FoU-baserad projektledning och affärsutveckling samt 15 års erfarenhet av VC-investeringar i tidigt skede. Erlend Skagseth är Managing Partner på Sarsia Seed och har medverkat vid flera turnarounds och förhandlat fram flera internationella kontrakt, licenser och exits. Har lång erfarenhet från styrelsearbete i utvecklings- och tillväxtbolag.

Andra relevanta uppdrag: Styrelseordförande i Apim Therapeutics AS, Serca Pharma AS och Seafarm Solutions AS. Styrelseledamot i Prophylix Holding AS samt observatør i Arxx Therapeutics AS och Nisonic AS.