Ledning

Tore Duvold VD

Tore Duvold (född 1968) har mer än tjugo års erfarenhet från läkemedels- och bioteknikindustrin med grundlig erfarenhet av dermatologiska sjukdomar, antibiotika och njure. Tore Duvold var VD för Aker Biopharma AS 2014 - 2015 och Senior Vice President och del av koncernledningen på LEO Pharma under totalt 15 år. Tore Duvold kommer senast från Innovation Fund Denmark där han tillträdde som vice verkställande direktör under 2015 och utsågs till verkställande direktör i april 2019. Tore Duvold har suttit i styrelse och advisory boards hos både Danmarks Tekniske Universitet och Københavns Universitet. Tore Duvold har utbildning som organisk kemist från universitet i Bergen och Oslo och har en doktorsgrad inom bioorganisk kemi från Université Louis Pasteur, Frankrike.

Andra relevanta uppdrag: -

Berit Johansen CSO

Berit Johansen varit verksam i Coegin Pharma sedan starten 2005 och är professor i molekylär genetik vid Norska universitetet för vetenskap och teknik (NTNU) och huvuduppfinnaren av Bolagets antiinflammatoriska behandlingsmetod. Berit Johansens internationella akademiska karriär omfattar positioner vid Molecular Biology Institute vid UCLA, vid Biomedical Center vid University of Uppsala, Sweden, vid NTH, Institutionen för bioteknik och vid Institute of Molecular Genetics, University of Göttingen, Germany. Berit Johansen har också haft positioner som gästforskare vid Biogen Research Corporation, Cambridge, MA och vid Institutionen för kemi och biokemi, University of California, San Diego, CA, och Brigham & Womens Hospital / Harvard University, Boston, USA.

Andra relevanta uppdrag: -