Pipeline

Projektöversikt & milestoneplan

Genom Coegin Pharmas väl validerade forskning har cPLA2α-enzymet konstaterats vara ett relevant terapeutiskt mål för flera cancer­ och inflammatoriska sjukdomar; exempelvis aktinisk keratos, basalcellscancer, leukemi, trippelnegativ bröstcancer och kronisk njursjukdom.

Bolaget har tidigare erhållit ”proof of concept” i en första klinisk fas I/II-studie inom psoriasis vilket har givit en solid validering av verkningsmekanismen. Samtliga av Bolagets utvecklingsprojekt bygger på samma verkningsmekanism och styrelsen bedömer att Coegin Pharma besitter unika möjligheter att utveckla first in class-läkemedel för behandling av flera allvarliga sjukdomar där behandlingen för närvarande är otillräcklig.

Projekt/Indikation Kandidat Administrationsväg 2021 2022 2023
Aktinisk keratos AVX001 Topikal Fas I/II    
Basalcellscancer AVX001 Topikal   Fas IIa  
Leukemi/bröstcancer AVX420 Systemisk Pre-klinik  Pre-klinik Fas I  
Kronisk njursjukdom AVX420 Systemisk Pre-klinik  Pre-klinik Fas I  

Tidslinje

Väsentliga milestones under 2021 – 2022

År

Aktinisk keratos(Fas I/II)

Basalcellscancer(Fas IIa) Cancer(Klar till fas I) Kroniska njursjukdomar(Klar till fas I) Spinout 
2021
 • Inlämnande av klinisk ansökan Q1
 • Patientrekrytering inleds Q4
 
 • Val av kandidat Q2 
 • Start av pre-klinik Q3
 • Val av kandidat Q2 
 • Start av pre-klinik Q3
 
2022
 • Topline resultat Q1
 • Inlämnande av klinisk ansökan Q1 
 • Patientrekrytering inleds Q3 
 • Sista patient behandlad och uppföljd Q4 
 • Topline resultat Q1 2023 
 • Pre-klinik kompletterad Q2 
 • Klar till fas I Q4
 • Pre-klinik kompletterad Q2 
 • Klar till fas I Q4
 • “Cancer Company” Q1 
 • “Kidney Company” Q3