Kliniska prövningar

COAKS (Copenhagen Actinic Keratosis Study)

COAKS er en så kallat decentralized clinical trial med digitalisering i alla stadier av klinisk utveckling, från rekrytering till slutförande av prövningar. Det förkortar rekryteringsperioden och ger patienterna en bättre uppföljning där de från sin mobil använder en specialdesignad app. Studien är en fas I/II och är en single-center, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, dosjämförelsestudie. Patienterna behandlas med AVX001 i gel form eller placebo en gång dagligen i 4 veckor och följs upp 8 veckor efter sista behandling. Vi planerar att rekrytera minst 60 patienter och studien kommer äga rum på Bispebjerg Hospital under ledning av professor Merete Hædersdal. Patienterna får AVX001 gel 1%, 3% eller placebo (gel utan AVX001). I studien vill man bl.a. utvärdera säkerhet, effektivitet och dosrespons. Rekrytering förväntas starta i augusti 2021 och förväntas avslutas innan slutet av 2021 med top-line resultat i Q1 2022. Klinisk CRO är det Köpenhamnsbaserade Studies&Me.

Basalcellcancer

Vi planerar en fas IIa studie inom basalcellscancer under 2022 och vår förhoppning är att avsluta studien innan årsskiftet.